I den sydlige del af området åbner byen sig op mod landskabet i en karakteristisk stjerneplan, skabt ved 1800-tallets jordudskiftning.
Her er der i dag udsigt til marker og naturlige, levende hegnsamt en kommende, nyplantet plantage. Den nordlige side af området
 er stadig præget af varierende erhvervsmæssig bebyggelse og mod øst anes de nye villakvarterer. Udover at skabe en smuk
bygning, var udfordringen i at fremelske naturen, skabe overskulelige uderum og nedtone den bymæssige “støj”.

 
GRUNDFØRGÅRD · ØSTJYLLAND · AREAL 420 M2 · ÅR 2019