Hingesøgård består af tre bygningsvoluminer bestående af de to eksisterende ladebygninger fra 1832 og 1927 og det nyetablerede stuehus.
Stuehusets placering er den samme som det eksisterende stuehus og er med til at definere gårdspladsen. Alle opholdsrum har
udsigt mod Hinge Sø. Et intimt gårdrum skabes mellem gavlene af den eksisterende ladebygning og stuehuset.

 

 

HINGESØGÅRD · MIDTJYLLAND · AREAL 843 M2 · ÅR 2019