På den østlige side af en lille skovvej åbner grunden sig op mod landskabet med udsigt til marker og naturlige, levende hegn. På den vestlige side af vejen
sker der en fortætning af skoven, som lukker sig omkring en lille oase af en lysning, hvor man finder både et naturligt vandhul og læ fra vinden.

De tre længer samles omkring et gårdrum - et enkelt og stærkt greb - som danner et intimt og velproportioneret uderum som kontrast til
det åbne omkringliggende landskab. Fra villaen er der forbindelse via ankomstvejen til den eksisterende ladebygning og mulighed for at
etablere en videre stiforbindelse op igennem skoven til lysningen med vandhullet. På den måde kobles nyt og eksisterende, natur og bolig.

 

VILLA BJERGVEJ · ØSTJYLLAND · AREAL 282 M2 · ÅR 2019