ANKOMST · BETON OG HVIDE FLADER OPLYST AF RUNDT SKYLIGHT · AARHUS · 2008