Jylland 2022

KraftVÆRKET

Et bæredygtigt projekt i Rask Mølle, hvor særligt de sociale og miljømæssige aspekter har haft stor betydning for tilblivelsen af projektet.
K
raftVÆRKET bliver lokalområdets nye bæredygtige kulturhus og mødested – der skal danne rammen om en lang række interessenters aktiviteter indenfor primært natur- og friluftsliv.
Huset skal skabe fællesskaber og nye synergier – som kan være samlingspunkt for  enhver social relation i et moderne landsbyliv i Danmark. Ikke mindst bliver det den nye base og et natureksperimentarium for KFUM Spejderne i byen.

Visionen for KraftVÆRKet er at skabe mest mulig kulturel, social og rumlig værdi. Et åbent hus, hvor den funktionelle disponering og rumlige sammenhænge etableres, så der opnås størst mulig synergi mellem funktioner – og varieret udnyttelse heraf. 

Det ny KraftVÆRKET indskriver sig i konteksten som et vinkelhus, der åbner sig op mod de tilstødende udearealer og med et arkitektonisk udtryk, der trækker på tydelige referencer til byens omkringliggende landsteder. Vinkelhuset fremstår således som et skarptskåret bygningsvolumen, der profilerer sig mod omgivelserne med et markant og identitetsskabende udtryk.

Det homogene og grafiske udtryk understreges gennem det konsekvente materialevalg, hvor en lodret træbeklædning pryder facaderne i kombination med tage i stål. En materialepalette, der patinerer smukt over tid og sikrer en samhørighed med de grønne omgivelser.

Organiseringen af KraftVÆRKET er ligefrem og overskuelig – klare linjer i planløsningen og veldefinerede rumligheder er gennemgående elementer i husets indretning. Fra ankomstområdet drages man naturligt til husets hjerterum – det centrale køkken- og caféområde, der bliver et naturligt mødested for brugerne i huset. Herfra er der direkte forbindelse til husets to funktionsafsnit – Værkstedsområde og Samlings- og opholdszonen i hver sin ”længe” af bygningen. Overalt kan man orientere sig i huset, ligesom store vinduespartier mod de nære udearealer udvisker overgangen mellem inde og ude. Fokus er den nære kontakt til naturen fra alle opholdsrum; store terrasser omkranser huset og der skabes direkte adgang hertil fra de bagvedliggende funktioner.

Projektet er netop blevet tildelt en bevilling fra Lokale og Anlægsfonden på 4 millioner kroner, og er hermed kommet et stort skridt nærmere målet om opførelse i 2024.