Det skal være meningsfyldt for den enkelte, som opnås ved at se på helheden, livet og detaljerne. Vi tror på sammenhængen hvor arkitektur og design følges ad og bliver til æstetik og helhed.

Baks Arkitekter

startede i 2004 med arkitektur som udgangspunkt. Siden har vi udviklet os og favner i dag også indretnings- og designopgaver samt projektering. Vi er bygget på idéen om et opbrud med det traditionelle og evnen til at tænke nyt, giver et anderledes syn på arkitekturen og dens muligheder. Vi tror på dialogen som det bærende element i skabelsen af en holdbar løsning. Vores arbejde er en proces, hvor vi arbejder os frem til løsningerne i nær relation til vores kunders ønsker og behov. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder i hele processen. Det er i den optik, vi tegner vores tidsløse villaer, sommerhuse, kultur og erhverv.

Opstartsmøde
Der afholdes efterfølgende et opstartsmøde hvor de eksisterende forhold besigtiges hvorefter mulighederne og rammerne for det kommende projekt diskuteres om bordet med underbyggende håndskitser.

Idéoplæg
Idéoplægget indeholder principielle plantegninger og 3d-modeller, suppleret med relevante beskrivelser, illustrationer og referencebilleder, der underbygger projektets hovedidé. Materialet præsenteres for bygherre ved et møde på tegnestuen i Egå.

Skitseforslag
Det endelige skitseforslag er en viderebearbejdning og revision af idéoplægget. Materialet indeholder plantegninger, snit- og facadetegninger samt fotorealistiske 3d-modeller, suppleret med relevante beskrivelser, illustrationer og referencebilleder.
Materialet præsenteres for bygherre ved et møde på tegnestuen i Egå.

Baks Arkitekter - dansk arkitektur
Detaljer i beton hus, kvadrat gardin og kronevinduer

Myndighedsprojekt
Myndighedsprojektet udarbejdes på baggrund af skitseforslaget og uddybes i relevante tegninger som målsættes og beskrives mhp. indsendelse til den pågældende kommune.

Projektering
Detail projektet bliver udarbejdet på baggrund af det godkendte myndighedsprojekt. På tegninger og i beskrivelser, fastlægges byggeriets primære konstruktion, overflader og materialer. Projektet laves i samarbejde med ingeniør og andre specialrådgivere, som leverer et særskilt projektmateriale.

Designmanual
Designmanual indeholder udvalgte rum tegninger, der suppleres med relevante beskrivelser med forslag til valg af materialer og produkter.

Belysningsplan
Belysningsplan udarbejdes som plantegning der angiver forslag til placering samt konkrete valg af lamper og armaturer. Materialet skal ses som supplement til el-installatørens tegninger.

Haveplan
Haveplan angiver disponeringen af de nære udearealer herunder have og terrasser. Materialet suppleres med forslag til valg af belægning og beplantning.

Moodboard med materialer til design projekt
Design projekt, interior styling og boligindretning