Jylland 2020

Gudenå Manor

Gudenå Manor består af tre længer som placeres hvor den eksisterende bygning står, her er man fri af slagskyggerne fra skovens træer med frit udsyn til et naturskønt område. De tre længer samles omkring et gårdrum – et enkelt og stærkt greb – som danner et intimt og velproportioneret uderum som kontrast til det åbne omkringliggende landskab.

​Ved ankomst fra alléen indrammer hovedhusets gavle et kig gennem landstedet som giver et glimt af udsigten man vil møde indefra. Fra ejendommens garage er der en forbindelsesakse til driftsbygningen som er placeret i skovbrynet på østsiden af grunden. På denne måde kobles det eksisterende formsprog med det nye, hvor boligen inviterer naturen indenfor med de store vinduespartier på nordsiden ud mod det åbne landskab.