Jylland 2019

Grundførgård

På den sydlige side af Grundfør åbner byen sig op mod landskabet i en karakteristisk stjerneplan, skabt ved 1800-tallets jordudskiftning. Her er der i dag udsigt til marker og naturlige, levende hegn samt en kommende, nyplantet plantage. Ud over at skabe en smuk bygning er vores udfordring i denne opgave at fremelske naturen, skabe overskulelige uderum og nedtone den bymæssige “støj”